Home

 

Inleiding:

 

Wij helpen niet-technische mensen in hun keuzes bij belangrijke technische investeringen, aankopen of bij de uitbouw van een technische dienst.

Binnen een bestaande technische dienst helpen wij graag d.m.v. audits of Consultancy.

Onze 2 kernactiviteiten staan hieronder verder omschreven.

 

1) Technisch management

 

•Technische Consultancy

•Projecten begeleiding, ondersteuning en coördinatie

•Technische aankoop begeleiding en analyse

•Opsporen en Opstarten en Opvolgen van technische automatiseringsprojecten

•SWOT analyse van huidige situatie en verbeteringsvoorstellen uitwerken en toepassen

•Consultancy bij aankoop nieuwe machines

•Beheer machines & wisselstukken

•Technisch databeheer

•Organisatie & coördinatie van Maintenance activiteiten

•Contacten met wettelijke instanties, architecten en aannemers

•Budgetbeheer voor MRO en energie.

•Uitzetten van KPI

•Organiseren en opvolgen van engineering werkzaamheden op de site

•Aansturen technische dienst: planning, werkverdeling en opvolging

•Technisch adviseren van klanten

•Opmaak technische handleidingen. Vertaling van de theoretische handleiding van machineconstructeur naar een praktische handleiding voor de operatoren.

•“Second opinion” bij belangrijke technische aangelegenheden zoals bijvoorbeeld, investeringen, verbouwingen, energiebeheer, enz.

•Opzetten van CMMS pakket

2) Auditeren van technische diensten

 

Analyse:

•Personeelsbeleid

•Procedures en organisatie

•Rapportering en KPI

•Toestand machinepark

•Administratie

•Efficiëntie en organisatie technische dienst

•Investeringsbeleid

 

Wat mag je verwachten na een audit ?

Afhankelijk van de situatie en de gemaakte afspraken: besparingsvoorstellen, automatiseringsvoorstellen, personeelsadvies, procedure advies, budgetadviezen, administratieve adviezen, technische verzekeringsadviezen, roadbook voor de toekomst.

 

contact: of 0472/ 930 127